ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

Дошкільна освіта. Вона є найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпеченні рівних можливостей у отриманні якісної освіти. Адже, основа майбутньої особистості закладається  у ранньому віці. Знання та  уміння,  набуті в дитинстві – це коріння, і чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в житті. Саме тому постійно триває пошук шляхів творчого зростання дітей  з урахуванням  їх індивідуальних  особливостей та можливостей рости здоровими, вільними  та щасливими.
Важливість, яка надається даному питанню в глобальному масштабі, зрозуміла. Адже, навчання є безперервним процесом, який починається при народженні і продовжується фактично до смерті людини. При цьому кожен його етап має важливі наслідки для життя людини і суспільства. Тому глобальне завдання XXI століття у сфері освіти – розвиток всеосяжних систем навчання протягом усього життя: від раннього дитинства до зрілого віку. 
Нормативно-правова база міністерства освіти і науки України
https://mon.gov.ua/ua/tag/https://pravo.minjust.gov.ua/ua/news/1579-jak-vidrizniti-buling-vid-konfliktudoshkilna-osvita
ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
Закон України “Про дошкільну освіту”
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
Закон України “Про дитяче харчування”
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-16
Про внесення змін до деяких Законів України про організацію харчування
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-20
Конвенція про права дитини
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У ЗДО

Про створення безпечного освітнього середовища та протидія булінгуПосібник “Протидія будінгу”Про запобігання та протидію домашньому насильствуПротидія булінгу у закладі освітиПро внесення змін у законодавчі акти щодо протидії булінгуПорядок реагування на булінг у ДНЗ№237Зразок заяви при виявленні випадків булінгу у ДНЗ№237Порядок застосування заходів виховного впливу у ДНЗ№237Корисні посилання щодо антибулінгуЧим конфлікт відрізняється від булінгу
Про створення безпечного освітнього середовища та протидія булінгу
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu
Посібник”Протидія булінгу”
https://drive.google.com/file/d/1VhZNIsPXvDImHMoPGFyKvriCyzMumNjM/view
Протидія булінгу у закладі освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
Про внесення змін у законодавчі акти щодо протидії булінгу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
Корисні посилання щодо булінгу
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu?fbclid=IwAR02OURy4HXUjLG0prif2tBuBGJChJBym8I726HmQCshpKX4j-QiUCNQYiE
Чим конфлікт відрізняється від булінгу
https://pravo.minjust.gov.ua/ua/news/1579-jak-vidrizniti-buling-vid-konfliktu